Utilu.com

Nederlandstalige versie English version

Letter by the former Chief Scientist and VP of Pfizer Allergy & Respiratory Research

Internet Explorer is a browser developed by Microsoft. Utilu IE Collection contains multiple IE versions, which are standalone so they can be used at the same time. This is useful for web developers.

In the standalone versions Conditional Comments work exactly the same as in the native versions. The original version number is shown correcty in the User Agent string. The version number can be found in the window title too.

Utilu IE Collection includes the Internet Explorer Developer Toolbar. This Explorer Bar provides a variety of tools which make troubleshooting websites easier.

Utilu IE Collection has the option to install the Firebug Web Development Extension for Internet Explorer. Firebug provides a lot of useful tools which make web development easier.

More information: utilu.com/IECollection/

Internet Explorer is een door Microsoft ontwikkelde browser. Utilu IE Collection bevat meerdere losstaande versies van IE, die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Dit is handig voor webontwikkelaars.

In de losstaande versies werken Conditional Comments precies hetzelfde als in de originele versies. Het oorspronkelijke versienummer wordt correct weergegeven in de User Agent string. Het versienummer staat eveneens in de titelbalk.

Utilu IE Collection bevat ook de Internet Explorer Developer Toolbar. Deze Explorer-balk biedt een aantal hulpmiddelen waarmee problemen met websites gemakkelijker zijn op te lossen.

Utilu IE Collection biedt de optie om de Firebug Web Development Extension for Internet Explorer te installeren. Firebug biedt een groot aantal handige hulpmiddelen die webontwikkeling makkelijker maken.

Meer informatie: utilu.com/IECollection/

Utilu Silent Setup for Mozilla Firefox is a small multilingual utility which after approval automatically downloads and installs the latest version of Mozilla Firefox, and then immediately opens one or more websites.

It asks no difficult questions and does not show technical information or error messages and even works under the most restricted user accounts, so you can quickly use Firefox on any computer and also easily explain how to install Firefox to anyone else.

Since it always works and is very simple to use, you can include it on your website, so you do not have to code for non-standard compliant browsers anymore.

More information: utilu.com/UtiluMF/

Utilu Silent Setup for Mozilla Firefox is een klein meertalig hulpprogramma dat na goedkeuring automatisch de nieuwste versie van Mozilla Firefox download en installeert om er vervolgens direct één of meerdere websites in te openen.

Het stelt geen lastige vragen en toont geen technische gegevens noch foutmeldingen en werkt zelfs onder de meest beperkte gebruikersaccounts, waardoor het mogelijk is om Firefox snel op elke willekeurige computer te gebruiken en ook eenvoudig aan iedereen is uit te leggen hoe Firefox te installeren.

Omdat het in alle omstandigheden werkt en heel eenvoudig is te gebruiken, kan het aan een website worden toegevoegd, waardoor er geen extra ontwikkelwerk meer gedaan hoeft te worden voor browsers die niet aan de standaarden voldoen.

Meer informatie: utilu.com/UtiluMF/

Utilu Mozilla Firefox Collection contains multiple versions of the free web browser Mozilla Firefox, which are standalone so they can be used at the same time. This is useful for web developers.

In Utilu Mozilla Firefox Collection you can quickly see how your websites look when rendered using different versions of the Gecko render engine.

The version number of each included version of Mozilla Firefox can be found in the window title. Utilu Mozilla Firefox Collection also includes the Firebug and Web Developer add-ons for all included versions of Mozilla Firefox. These add-ons provide a variety of tools which make troubleshooting websites much easier.

More information: utilu.com/UtiluMFC/

Utilu Mozilla Firefox Collection bevat meerdere losstaande versies van de gratis webbrowser Mozilla Firefox, die onafhankelijk van elkaar zijn en daardoor tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Dit is handig voor webontwikkelaars.

In Utilu Mozilla Firefox Collection is het mogelijk om snel te zien hoe websites eruit zien wanneer deze worden gerendered door verschillende versies van de Gecko-rendermachine.

Het versienummer van elke versie van Mozilla Firefox wordt getoond in de titelbalk van het venster. Utilu Mozilla Firefox Collection bevat ook de Firebug en Web Developer add-ons voor alle versies van Mozilla Firefox. Deze add-ons bieden een aantal hulpmiddelen waarmee problemen met websites veel gemakkelijker zijn op te lossen.

Meer informatie: utilu.com/UtiluMFC/